Adarsh Education

- SM-->

Adarsh Education

 Sanjay Magdum, Adarsh Vidyalaya Ambawade, Tal- Panhala SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL

Tuesday 7 September 2021

आठवी भूगोल चाचणी क्र.1

 आठवी भूगोल चाचणी क्र.1   

प्र. स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ 

या प्रकरणावर चाचणी सोडवल्यानंतर व आपण पास झाल्यास आपणास आपल्या मेल 

वरती सर्टिफिकेट मिळेल ते डाऊनलोड करून घ्यावे .

No comments:

Post a Comment

Write a comment.