Adarsh Education

- SM-->

Adarsh Education

 Sanjay Magdum, Adarsh Vidyalaya Ambawade, Tal- Panhala SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL

Saturday 11 September 2021

बोधकथा : मराठी Marathi story ,marathi katha


मराठी बोधकथा marathi katha   मराठी कथा वाचन करण्यासाठी तुम्हाला आवडलेल्या कथेच्या नावावर टच करा.कथा आपणास वाचनास उपलब्ध होईल.

या ब्लॉगवर जास्तीत जास्त कथा यापुढे टाकण्यात येतील .


  *   भविष्यात शूर Marathi story  

   : सूरक्षा रक्षक आणि राॅॅकी मराठी अपूर्ण कथा पूर्ण करा

मराठी बोधकथा dream -स्वप्न 

अविचारी मित्रांचा बळी 

रात्रीची गस्त दिलेल्या  शब्दावरून कथा पूर्ण करा .

* कष्टाची कमाई  कथा पूर्ण करा .

जीवन जगण्याची कला 

उंटाचा अतिशहाणपणा 

रानटी व गावटी हंस 

दैवान दिले कर्माने नेले 

परोपकार बोधकथा

मनशांती मराठी बोधकथा 

अनुभवाचा फायदा........ 

दुर्दैवी भिकारी 

अति लोभाचे फळ 

समुद्र किनारी पिकनिक 

धूर्त वटवाघूळ 

सोन्याचा मुकुट व चांदीचे पाय 

देव कोणाचा ?

सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी 

चोरावर मोर 


कथा आवडल्यास अथवा काही सूचना असलेस जरून कळवा आवश्यक तेवढे 

बदल यथावकाश केले जातील 

No comments:

Post a Comment

Write a comment.